Haber Haber Girişi : 24 Mart 2022 11:41

Fitre

Fitre

Ebû Said el-Hudrî (r.a)'den rivayet edilen bir hadiste fitre verilebilecek maddeler miktarları  şöyle belirlenir: "Biz Peygamber devrinde fitreyi, yiyecek maddelerinden 1 sâ olarak verirdik. O zaman bizim yiyeceğimiz arpa, kuru üzüm, hurma ve keş (yağı alınmış peynir) idi."

 

Fitre (sadaka-i fıtır) kimlere verilir? 

Fitrenin kimlere verilebileceği Kur’an-ı Kerim’de belirlenmiştir (Tevbe Sûresi, 60). Bunlar; fakirler, düşkünler, esaretten kurtulacaklar, borçlu düşenler, Allah yolunda cihada koyulanlar (mukaddesatı korumak için mücadele verenler, ilim tahsil edenler), yolda kalmış olanlar, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar ve müellefe-i kulûb adı verilen, yani kalpleri İslam’a ısındırılmak istenen kimselerdir.

 

Fitrelerinizi Dernek hesaplarımıza gönderebilirsiniz

 

KUVEYTTÜRK KATILIM BANKASI

HUZUR YOLU İLİM VE HİZMET DERNEĞİ

TR32 0020 5000 0955 4281 8000 01