HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

 

Derneğimiz, İslami ilimleri öğretmenin yanında sosyal projelerde de bulunarak önemli bir boşluğu doldurmaktadır.
Derneğimiz ahlaki yozlaşma sebebi ile parçalanan toplum fertlerinin elinden tutarak onları tekrar hayata kazandırmak  için azami gayret göstermektedir. Ayrıca diğer sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler geliştirerek bu yaraya merhem olmaya çalışmaktadır.

Mahmud efendi hazretleri bizim bu amacımız da üstadımızdır.

MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİ' NİN HAYATI

MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİ' NİN HAYATI

HAZRAT-Ü MEVLÂNÂ eş-ŞEYH MAHMUD en-NAKŞİBENDÎ,el-MÜCEDDİDÎ el-HÂLİDÎ el-ÛFÎ


 

TEVELLÜDÜ VE AİLESİNİN SALÂHI

   Mahmud Efendi Hazretleri 1929'da Trabzon vilâyetinin Of kazasının Miço (Tavşanlı) köyünde doğdu. Babası Mustafa oğlu Ali Efendi, annesi Tufan kızı Fâtıma Hanımefendi verâ ve takva ile maruf muhterem kimseler idiler.

   Mahmud Efendi Hazretleri 1929'da Trabzon vilâyetinin Of kazasının Miço (Tavşanlı) köyünde doğdu. Babası Mustafa oğlu Ali Efendi, annesi Tufan kızı Fâtıma Hanımefendi verâ ve takva ile maruf muhterem kimseler idiler.